coronavirusbanner
Regeringen har indgået en aftale om en langsigtet genåbningsplan med Folketingets partier. Aftalen betyder, at universiteterne får mulighed for, i begrænset omfang, at genåbne i løbet af april. Der bliver desuden mulighed for at mødes i studiegrupper og benytte læsepladser, biblioteker mv. på campus. 
 
Så snart universitetet har fået afklaret, hvilke præcise forhold og restriktioner, der kommer til at gælde, vil der blive udmeldt en mere konkret plan for genåbning af campus. Ind til da er campus fortsat lukket,

Studerende må kun opholde sig på campus til eksaminer eller undervisning, der ikke er mulig at omlægge til online. Medarbejdere skal arbejde hjemmefra med mindre de varetager kritiske funktioner.