Københavns Universitet har et sikkerhedsberedskab for at kunne håndtere nødsituationer som fx brand og overfald. Universitetets sikkerheds- og beredskabschef koordinerer beredskabet med politi og øvrige relevante myndigheder. Hvis der skulle opstå en kritisk hændelse på universitetet, vil denne hjemmeside blive brugt til at informere løbende om situationen.

Ring 112

RING 112 I NØDSITUATIONER

  • Ring først 112 hvis du oplever en akut nødsituation – eller en allerede meldt situation udvikler sig uforudset.
  • Studerende: Informér dernæst en ansat, hvis det er muligt.
  • Medarbejder: Informér dernæst nærmeste leder, hvis det er muligt.