Ring 112 i nødsituationer

Hvis du oplever en kritisk hændelse på Københavns Universitet, er det vigtigt, at du kontakter de relevante myndigheder. Hvis der er tale om en akut nødsituation, skal du ringe til politiets alarmcentral 112. Du skal ringe 112, hvis:

  • Der er sket en ulykke, en alvorlig forbrydelse eller opstået brand
  • Der er fare for liv, ejendom eller miljø
  • Der er akut brug for politiets udrykning, ambulance, brandvæsen eller miljøberedskab

Hvis henvendelsen ikke er akut, kan du ringe 114, som er det direkte servicenummer til politiet i hele landet.

Informér også universitetets sikkerhedschef

Efter du har ringet 112 bør du også informere KU's sikkerheds- og beredskabschef om den kritiske hændelse (se kontaktoplysninger i højreboksen).

Hvis du er ansat på universitetet, bør du desuden informere din nærmeste leder.