Beredskabsorganisation

Københavns Universitet har et sikkerhedsberedskab til at håndtere ekstraordinære og voldsomme hændelser som for eksempel brand, vold og terror. Beredskabet er organiseret med én sikkerheds- og beredskabschef, en central krisestab i Fællesadministrationen og lokale krisestabe på universitetets seks fakulteter.

Universitetets sikkerheds- og beredskabschef koordinerer beredskabet med politi og øvrige relevante myndigheder.

Universitetets rektor er beredskabsansvarlig og har det overordnede ansvar for, at beredskabsarbejdet bliver prioriteret på universitetet.

Universitetsdirektøren er central krisestabsleder og har sammen med rektor ansvaret for at lede universitetets samlede håndtering af kritiske hændelser og kriser. Dekaner, direktører og afdelingschefer skal også lede håndteringen af beredskabssituationer på eget niveau. 

Beredskabsplaner

Universitetets sikkerheds- og beredskabschef har ansvaret for universitetets centrale beredskabsplan, mens dekaner, direktører og afdelingschefer har ansvar for udarbejdelse, revision, uddannelse og øvelser knyttet til egne krise- og beredskabsplaner.

Universitetets beredskabsplaner i forhold til for eksempel brand, bombetrusler og evakuering bliver sammen med kommunikationsberedskabet beskrevet i Medarbejderguiden på universitetets intranet (KUnet) for studerende og medarbejdere. Intranettet ligger bag firewall med login. Medarbejdere og studerende kan følge dette link til opslagene på KUnet om beredskab.