Kontakt

Hvis du oplever en akut nødsituation/hændelse på Københavns Universitet, skal du først ringe til politiets alarmcentral 112. Herefter bør du informere Københavns Universitets sikkerheds- og beredskabschef Tommy Bøgh Sillemann om hændelsen, så han i samarbejde med de relevante myndigheder kan iværksætte de nødvendige foranstaltninger.

Sikkerheds- og beredskabschef Tommy Bøgh Sillemann kan kontaktes på:

Mobil: 21 15 19 01
Mail: tommy.b.sillemann@adm.ku.dk

Du kan også henvende dig til sikkerhedschefen, hvis du har spørgsmål til universitetets kriseberedskab eller kommentarer til denne hjemmeside.