Krisehjælp

Medarbejdere på Københavns Universitet kan få gratis bistand fra Falck Healthcare 24 timer i døgnet, alle årets dage. Fra rådgivningscenteret bliver man - afhængigt af henvendelsens karakter - visiteret til relevante fagpersoner som fx psykolog. I tilfælde af voldsomme hændelser på universitetet, er der mulighed for at få psykologer ud på arbejdspladsen.

Hvis der sker en nødsituation på universitetet, vil berørte studerende have mulighed for at få hjælp via Falck Healthcare. Studerende på Københavns Universitet henvises normalt til at få psykologisk rådgivning hos Studenterrådgivningen

Kontakt Falck Healthcare:

Tlf. 70 10 20 12