Kontakt

Hvis du oplever en akut og personfarlig hændelse på Københavns Universitet, skal du først ringe 112 og herefter informere Københavns Universitets sikkerheds- og beredskabschef Tommy Bøgh Sillemann om hændelsen.

Du er også meget velkommen til at kontakte Tommy Bøgh Sillemann, hvis du har spørgsmål om universitetets beredskab eller kommentarer til denne hjemmeside. Du kan fange ham på: 

Mobil: 21 15 19 01
Mail:
tommy.b.sillemann@adm.ku.dk